BOOKS


Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
(Gender and Education)Compiled by: Fevziye Sayılan
ISBN: 978-605-4412-39-6
Publication year: 2012
Language: Turkish


 Bilimde Öncü Kadınlar
(Leading Women in Science)


Author: Osman Bahadır
Publisher: Cumhuriyet Kitapları
Publication year: 2013
ISBN: 9786051400433
Page count: 128
Language: TurkishToplumsal Cinsiyet - Medya Temsilleri
(Gender - Media Representations)Author: Şahinde Yavuz
Editor: Ömer Asan
Publisher: Heyamola
Publication year: 2015
ISBN: 9786054937509
Page count: 348
Language: TurkishTarihin Unutulmaz Kadınları
(Unforgettable Women of History)Author: Serap Çakır
Publisher: Kesit
Publication year: 2010
ISBN: 9786054117482
Language: Turkish

Annemle Konuşmalar
(Conversations with my Mother)Author: Şöhret Baltaş
Compiled by: Can Cankoçak
Publisher: Ayizi Kitap
Publication year: 2014
Language: Turkish 
Ataerki ve Birikim: Uluslararası İşbölümünde Kadınlar
(Patriarchy and Accumulation: Women in the International Division of Labour)Author: Maria Mies
Publisher: Dipnot Yayınları
Publication year: 2012
ISBN: 986054412419
Page count: 432
Language: Turkish


 

Anadolu'da Kadın ve Müzik: Kadın Kimliği ve Halk Kültürü İçerisinde Kadın'ın Müzikal İfade Biçimleri
(Women and Music in Anatolia: Gender Identity and the Musical Expression of Women in Folk Culture)Author: Yadigar Sude Altay
Publisher: Çerçeve
Publication year: 2015
ISBN: 9786055253080
Page count: 160
Language: Turkish


 


Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınlar: Bir Kartpostal Koleksiyonu 1880-1930
(Women from the Ottoman Empire to the Republic: A Postcard Collection 1880-1930)

  

Author: Christine Peltre
Translator: Gülüş Arsoy
Publisher: Yapı Kredi
Publication year: 2015
ISBN: 9789750831508
Page count: 152
Language: TurkishOsmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Kadınının Kısa Tarihi
(A Brief History of Turkish Women from the Ottoman Empire to the Republic)


Author: Güldal Okuducu
Publisher: Kaynak
Publication year: 2015
ISBN: 9789753439152
Page count:  848
Language: Turkish


 

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm 1908-1935
(Women's Liberation and Feminism in Turkey 1908-1935)


Author: Zafer Toprak
Publisher: Tarih Vakfı
Publication year: 2015
ISBN: 9789753333221
Page count: 43
Language: Turkish


 
 
Yeni Bir Çağ Hayali: Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar
(Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century)


Author: Sheila Rowbotham
Translator: Suğra Öncü
Publisher: Sel
Publication year: 2013
ISBN: 9789755706139
Page count: 360
Language: Turkish Anadolu’da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe
(Women in Anatolia: Wife, Mother, Merchant, Queen for Ten Thousand Years)


Author: A. Muhibbe Darga
Publisher: Yapı Kredi 
Publication year: 2013  
ISBN: 9789750824265
Page count: 360
Language: Turkish


 

Doğu, Batı ve Kadın: Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden 1913-1930
(East, West and Women: Three Turkish Women Travellers 1913-1930)


Author: Özlem Ezer
Publisher: Kitap Yayınevi
Publication year: 2012
ISBN: 9786051051000
Page count: 164
Language: Turkish


 

Türkiye'nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri
(The Women of Turkey and their Folklore)


Author: Lucy M. J. Garnett
Translator: Nurettin Elhüseyni
Publisher: Oğlak
Publication year: 2009
ISBN: 9789753296564
Page count: 643
Language: TurkishAllah Kadını Yarattı: Devrimi Kadınlar Yapar
(God Created Women: Women Make Recvolutions)


Author: Yaşar Gürsoy
Publisher: İnkılap
Publication year: 2015
ISBN: 9789751036292
Page count: 536
Language: Turkish
Kadın
(Woman)


Author: Yılmaz Özdil
Publisher: Kırmızı Kedi
Publication year: 2015
ISBN: 6059799430
Page count: 372
Language: Turkish

 İlerici Kadınlar Derneği 1975-1980: Kırmızı Çatkılı Kadınların Tarihi
(Progressive Women's Association 1975-1980: Red Hooded Women's History)

Author: Muazzez Pervan
Publisher: Tarih Vakfı
Publication year: 2013
ISBN: 9789753332897
Page count: 545
Language: Turkish

 

Kadının Evrimi
(The Evolution of Women)


Author: Evelyn Reed
Translator: Şemsa Yeğin
Publisher: Payel
ISBN: 9789753880534
Page count: 349
Language: TurkishCumhuriyet Aydınlanmasında Öncü Kadınlarımız
(Our Leading Women in the Republican Enlightenment)


Author: Perihan Ergun Turgut
Publisher: Tekin
ISBN: 9754781818
Page count: 318
Language: Turkish

Feminizm Herkes İçindir
(Feminism is for Everybody)


Author: Bell Hooks
Publisher: BGST
Publication year: 2012
Page count: 146
Language: Turkish
Kadın Antropolojisi
(Toward an Anthropology of Women)


Author: Rayna R. Reiter
Translator: Bürge Abiral
Publisher: Dipnot
Publication year: 2014
ISBN: 9786054878154
Page count: 460
Language: Turkish
 

 Kadınların Gözüyle Yazmak ve Yaşamak
(Writing and Living Through the Eyes of Women)


Compiled by: Zehra İpşiroğlu
Publisher: Cumhuriyet Kitapları
Publication year: 2014
ISBN: 9786051400501
Page count: 336
Language: Turkish


 Kadın Önderleşmesinde Rosa Luxemburg
(Rosa Luxemburg in Women’s Empowerment)


Author: Füsun Erdoğan
Publisher: Belge
Publication year: 2013
ISBN: 9789753442343
Page count: 160
Language: Turkish Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Aydın Kadınlar Şair ve Yazarlar (1850-1950)
(Enlightened Women Poets and Writers from the Tanzimat Period to the Republic)


Author: Sabiha Doğan
Publisher: Akademik Kitaplar
Publication year: 2012
ISBN: 9786055688455
Page count: 264
Language: Turkish

 Osmanlı Kadın Hareketi
(Ottoman Women's Movement)


Author: Serpil Çakır
Publisher: Metis
Publication year: 2011
ISBN: 9789753420440
Page count: 456
Language: Turkish
Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm
(Halide Edip: Turkish Modernisation and Feminism)


Author: Ayşe Durakbaşa
Publisher: İletişim
Publication year: 2000
ISBN: 9789754708158  
Page count: 262
Language: Turkish


 Avrupa Tarihinde Kadınlar
(Women in European History)


Author: Gisela Bock
Translator: Zehra Aksu Yılmazer
Publisher: Literatür
Publication year: 2004
ISBN: 9799750402639
Page count: 343
Language: Turkish


  
 Kadınsız İnkilap: Nezihe Muhiddin Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği
(Revolution Without Women: Nezihe Muhiddin Kadınlar Women's People's Party, Women's Union)


Author: Yaprak Zihnioğlu
Publisher: Metis
Publication year: 2003
ISBN:  9789753424219  
Page count: 332
Language: Turkish
 Sinema ve Kadın
(Cinema and Women)


Author: Atilla Dorsay
Publisher: Remzi Kitabevi
Publication year: 2000
ISBN: 9751407648
Page count: 227
Language: Turkish


 Simone De Beauvoir: Yaşamı · Felsefesi · Eserleri
(Simone De Beauvoir: Life · Philosophy · Works)


Author: Gönül Bakay
Publisher: Bahçeşehir Üniversitesi
Publication year: 2014
ISBN: 9786055461539
Page count: 456
Language: Turkish
 

 Kendine Ait Bir Oda
(A Room of One's Own)


Author: Virginia Woolf
Publisher: Remzi Kitabevi
Publication year: 2014
ISBN: 9789751416216
Page count: 128
Language: Turkish


 Sırça Fanus
(The Bell Jar)


Author: Sylvia Plath
Publisher: Can Yayınları
Publication year: 2010
ISBN: 9789755100166
Page count: 276
Language: Turkish Günümüz Türk Kadınlarından Başarı Öyküleri
(Success Stories from Contemporary Turkish Women)


Author: Gönül Bakay
Publisher: Remzi Kitabevi
Publication year: 2011
ISBN: 9789751411082
Hale Asaf - Türk Resminde Bir Dönüm Noktası
(Hale Asaf - A Turning Point in Turkish Painting)


Author: Burcu Pelvanoğlu
Publisher: Yapı Kredi Yayınları / Art
Publication year: 2007
ISBN: 9789750813085
Page count: 216
Language: Turkishİlk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim (Müşfik) Açba
(The First Turkish Female Painter Mihri Rasim (Müşfik) Açba)


Author: Mahinur Tuna
Publisher: Yorum Sanat ve Yayıncılık / Publisher General Series
Publication year: 2007
ISBN: 9789750172502
Page count: 112
Language: Turkish


Sinemada Kadın Psikolojisi
(The Psychology of Women in Cinema)


Author: Tarık Solmuş
Publisher: Doruk Yayınları / Cinema Series
Publication year: 2015
ISBN: 9789755536217
Page count: 328
Language: Turkish


Sanat / Cinsiyet - Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri
(Arts / Gender - History of Art and the Feminist Critique)


Editor: Ahu Antmen
Publisher: İletişim Yayıncılık / Art Life Series
Publication year: 2008
ISBN: 9789750505904
Page count: 331
Language: Turkish


Ressamlar ve Kadınları
(Painters and their Women)


Author: Önder Şenyapılı
Publisher: Odtü
Publication year: 2003
ISBN: 9789757064640
Page count: 141
Language: Turkish

Güzelliğin Tarihi
(History of Beauty)


Original title: Storia Della Bellezza
Author: Umberto Eco
Publisher: Doğan Kitap
Publication year: 2006
ISBN: 9786050905717
Page count: 440
Language: Turkish

Behice Boran - Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı
(Behice Boran - Lecturer, Politician, Theorist)


Author:  Gökhan Atılgan
Publisher:  Yordam
Publication year: 11/2007
ISBN:  9789944122214
Page count: 559
Language: Turkish


Dünyayı Değiştiren Kadınlar
(Women Who Changed The World)


Author: Emir Çelik
Publisher: Tutku
Publication year: 09/2014
ISBN: 9786054962464
Page count: 392
Language: Turkish
Tarihi Değiştiren Kadınlar
(Women Who Changed History)


Author:  Ali Çimen
Publisher:  Timaş
Publication year: 05/2008
ISBN:  9789752637559
Page count:  347
Language: Turkish


Çağlar Boyunca Büyük Kadınlar
(Women: Around the World and Through the Ages)


Author: Carol Prunhuber
Translator: Burcu Yalçınkaya
Publisher: Avesta
Publication year:  06/2014
ISBN: 9786055279899
Page count: 454
Language: Turkish


Kadın Filozoflar Tarihi
(History of Women Philosophers)


Author: Ingeborg Gleichauf
Translator: Leyla Uslu
Publisher: Odtü Geliştirme Vakfı
Publication year: 05 / 2007
ISBN: 9789944344258
Page count: 152
Language: Turkish
Hayatını Seçen Kadın: Nermin Abadan Unat
(The Woman who chose her own Life: Nermin Abadan Unat)


Interviewer: Sedef Kabaş
Publisher: Doğan Kitap
Publication year: 09/2010
ISBN: 9786051117690
Page count: 340
Language: Turkish2. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Basında Kadın Öncüler
(Women Pioneers in the Press from the Second Constitutional Era to the Republic)


Author: Güldane Çolak, Lale Uçan
Publisher: Heyamola
Publication year: 03/2008
ISBN: 9789756121641
Page count: 248
Language: Turkish

Emine Semiye: Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü
(Emine Semiye: A Pioneer of the Ottoman Women's Movement)


Author: Şefika Kurnaz
Publisher: Timaş  
Publication year: 12/2008
ISBN: 9789752638433
Page count: 238
Language: Turkish
 

BOOKS