ATAV

Doğa, tarih ve kültür şehri olarak 170.000 yıl geriye kadar dayanan tarihçesi ile Antalya’nın tanıtımını etkin bir şekilde yapacak bir otoritenin bulunması gerekliliği ile Ağustos 1995’te başlanan kuruluş çalışmaları, Mart 1996’da tamamlanarak ATAV - Antalya Tanıtım Vakfı faaliyete başlamıştır.
 
Kurucuları arasında Antalya Valiliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Turizm Seyahat Acentaları Birliği Yürütme Kurulu (TURSAB), Akdeniz Üniversitesi ile çeşitli oteller, tur operatörleri ve seyahat acentaları, bölgedeki ticari şirketlerden oluşan Vakıf, 65 kuruluşu tek çatı altında toplayarak üye sayısını genişletmektedir.
 
Antalya Tanıtım Vakfı’nın ana amaçları şunlardır:
 
• Antalya’nın tarihsel, kültürel ve turistik potansiyelini bilimsel temele dayalı sürekli bir şekilde ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, yurt içi yurt dışında tanıtımını yaygın, sürekli ve etkili olarak sağlamak.
• Tanıtıma katkıda bulunacak her türlü politika, strateji, projeler geliştirmek ve uygulamak, yayınlar yapmak, fuarlar tertip etmek ve tertip edilenlere katılmak,
• Bölge ekonomisi ve turizminin geliştirilmesi kapsamında, temel amaçları ile ilgili kuruluşlarla işbirliği ve tam bir koordinasyon içinde faaliyetler gerçekleştirmek.
 
Kuruluş amacı ve görev hedefleri kapsamında Vakfın temel işlevleri şunlardır;
 
• Antalya’nın Tanıtımı; bölgesel imaj ve kalitenin artırılması için organizasyon yürütülmesi,
• Bölgesel Koordinasyon; tüm ilgili kuruluşların ortak amaçla hareketinin sağlanması,
• Tanıtım Politika, Strateji ve Projeleri Geliştirilmesi; uygulamaya geçirilmesi,
• Kongre Turizminin Geliştirilmesi; Antalya Convention Bureau (ACB)’nun etkinleştirilmesi,
• Alternatif Turizm Konuları ve Kış Turizminin Geliştirilmesi; öncelikli çalışmalar yapılması,
• Bilgi ve Dokümantasyon Birikimi Sağlanması; yaygın kullanıma sunulması,
• Tanıtım Malzemesi Üretilmesi; etkili ve yaygın bir şekilde kullanıma sokulması,
• Turizmin sağlıklı olarak geliştirilmesi; sosyal ve ekonomik faydaların artırılması.
 
Kar amacı gütmeyen ve toplum yararına faaliyet yürüten Vakıf, gelirlerini tamamıyla üyelerin ve diğer gerçek-tüzel şahısların bağışları ve hizmet faaliyetlerinden sağlamaktadır.
 
Posta Adresi: Gazi Bul. Göksu Mah. ATSO NO 531, 07310 ANTALYA
Telefon: 0242 314 38 06
Fax: 0242 314 37 23
Web: www.antalyaguide.org
E-mail: antalya@antalyaguide.org
ATAV