KADIN MÜZELERİ, Araştırma, Belgeleme, Görünür Kılma, Paylaşma

 Antalya Kadın Müzesi, 1. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Kadın Müzesi Küratörü Meral Akkent'i Antalya Kültür Sanat'ta konuk etti.


KADIN MÜZELERİ  Araştırma, Belgeleme, Görünür Kılma, Paylaşma 
 
Yıl 2009: The  National Gallery´deki   2300 tablodan sadece 4 tablo bir kadın sanatçının imzasını taşıyor ve  dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre´daki 35.000 tablo arasında birçok nü kadın resmi olmasına karşın, tek bir kadın ressamın  bile   eseri yok.   
 
Bu gerçeğin 1980li yıllardan itibaren  farkına varan kadınlar, müzelerdeki görünürlüklerini sağlamak amacıyla  stratejiler geliştirmeye başladılar. Ve bu hareket giderek sadece „sanat ve kadın“ bağlamında da kalmadı: Kadın müzelerinin içerikleri; kadın tarihini kadın bakış açısıyla tanımlamak, kadınların kendilerini, kendi anladıkları şekilde ifade etmek gibi taleplerle ve disiplinlerarası feminist kadın araştırmalarının verileriyle zenginleşti.  
 
Her kurulan yeni kadın müzesi de kaçınılmaz olarak  beraberinde yeni tartışma alanları  getirdi:  Müze bir  bina içinde mi olmalıdır? Sanal kadın müzesi  olabilir mi? Kadın müzelerinin görevi  feminist içerikli sanat sergileri midir, yoksa politik  angajman daha geniş bir çerçevede mi anlaşılmalıdır? Bu sorulara farklı cevaplar verilse de, şu anda 70i aşan sayılarıyla; kadın müzeleri politik, ekonomik ve kültürel faktörlerin  geçmiş ve günümüzdeki kadın yaşamıyla etkileşimini gösteriyor, bellek , bilinç ve gelecek oluşturuyorlar.  


Yeliz Gül Ege - Meral Akkent - Münevver Eminoğlu - Nevzat Çevik


Yeliz Gül Ege - Meral AkkentMeral Akkent Kimdir?
Meral Akkent Sosyolog. Uzmanlık alanları: Kadın tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın müzeleri, uluslararası networking. 1973 yılından beri Almanya´da kültürlerarası karşılaştırmalı kadın araştırmaları yapıyor.  
 
Nürnberg, Erlangen, Bamberg ve Kassel üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı.1979 yılında Almanya´da Türkiyeli göçmen kadınlar için eğitim ve danışma hizmetini bünyesinde barındıran ve türünde model rolü oynamış ilk otonom Kadın Danışma Birimini, 1989´da Nürnberg‘de Kültürlararası Kadın Araştırmaları Merkezi‘ni ve 2003´de Bavyera Eyaletinin ilk, Almanya’nın altıncı kadın müzesi Museum Frauenkultur Regional - International’i  kurdu. 
 
Almanya, Kazakistan ve Ukrayna´da kadın bilgi ağı ve kadın politikaları eğitim projeleri yürütücülüğü ve proje danışmanlığı yaptı. İstanbul Kadın Müzesi’nin küratörü ve  İstanbul Kadın Kültür Vakfı kurucu üyesidir. 
 
Kültürlerarası karşılaştırmalı kadın araştırmaları konulu yayınları  ve makaleleri vardır. 
KADIN MÜZELERİ,  Araştırma, Belgeleme, Görünür Kılma, Paylaşma