2 STK, 2 Başarılı Kadın YöneticiKadınlar için çalışan sivil toplum kuruluşları, ya da sivil toplum kuruluşları için çalışan kadınlar. Görevleri farklı, ama hedefl eri aynı: Demokrasinin sesi olmak; toplumsal sorunlar, eksiklikler, ihtiyaçlar hakkında seslerini yükseltmek, farkındalık yaratmak. Size iki farklı sivil toplum kuruluşundan, ama iki başarılı kadın yöneticiden bahsetmek istiyorum: TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar. Çünkü her ikisini de yürekten tebrik etmek gerektiğine inanıyorum.

TEMA’YA ULUSLARARASI GÖREV

Deniz Ataç, TEMA Vakfı’nın 20. yılı olan 2013’te TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek, vakfın ilk kadın başkanı oldu. TEMA kurulduğu günden bu yana toprak erozyonunun vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatıyor. Siyasi güçleri; doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmaya çağırıyor. Başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bu süreçte şeff afl ığını, siyasi tarafsızlığını koruyor; tüm toplumu kucaklıyor ve her zaman bilimselliğe dayanan çalışmalarla herkesin güvendiği ve saygı duyduğu bir STK olarak yoluna devam ediyor. Bugün 600 bini aşan gönüllüye ulaşmış durumda.

Son yaşanan mutlu edici gelişme ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın Avrupa Çevre Bürosu’nun (European Environmental Bureau-EEB) yönetim kuruluna seçilmiş olması. 
Deniz Ataç, Kasım ayında İskoçya’nın Edinburgh kentinde yapılan oylama sonucunda Avrupa Çevre Bürosu’nun yönetim kuruluna girdi. EEB, Avrupa’nın en büyük çevre ağı ve 30'dan fazla ülkede yaklaşık 140 kuruluşla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 15 milyon bireysel üye ve destekçiyi temsil eden büro, Avrupa'nın en acil çevre sorunlarıyla başa çıkmak için çalışıyor. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma, iyi yönetişim, katılımcı demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi konularda da kapsamlı çalışmalar yapıyor.

Deniz Ataç’ın dediği gibi, “Avrupa Çevre Bürosu’nun yönetiminde Türkiye’yi temsil ederek Avrupa’nın doğa koruma çalışmalarına yön verecek kararlara dahil olmak gurur verici. Bu görevlendirme TEMA Vakfı’nın uluslararası sivil toplum kuruluşu olma vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adımdır.”KAGİDER 15 YAŞINDA

Kadının girişimcilik yoluyla güçlenmesini sağlamak amacıyla 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ise dün akşam 15. yılını kutladı. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefl eyen KAGİDER vizyonunu şöyle tanımlıyor:

“Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak.”

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, kadın istihdamını arttırmak, kadınları istihdamda tutabilmek, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadın girişimcilerin kapasitesinin arttırılması için hem özel sektörü hem de hükümeti harekete geçirmek amacıyla önemli çalışmalara liderlik ediyor. 
“Hükümetin ulaşılabilir, yaygın kreş ve çocuk hizmeti sunarak kadınların iş hayatında kalmasını sağlaması çok önemli” diyor; “Kadın girişimciliğini desteklemek için kadın girişimci inkübasyon merkezleri yaratmak lazım” diyor; “Kadın girişimciler tarafından yeni kurulan şirketler iki yıl vergiden muaf tutulsun” diyor; “Kadın girişimciye özel kadın girişimci fonu yaratılsın” diyor; “Kamu alımlarında kadın tedarikçilerin daha çok yer almasını sağlamak için düzenlemeler yapılsın” diyor.

Kadın girişimcilerin sayısı artıkça, kadınların ekonomik güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması da hızlanacak. Bu nedenle KAGİDER gibi kadının güçlenmesi için çalışan STK’lar çok değerli.

Bu arada KAGİDER’in 15. yılına özel olarak hazırlanan bir de kitap var: “İlham Veren Kadınlar”. Teknolojiden sanayiye, her sektörde başarılı olmuş kadınlar var bu kitapta. Genç kadınlara ilham olmak için; biz yaptık sen de yapabilirsin demek için… 
Evet TEMA ve KAGİDER demek, doğa ve kadın demek aslında.. Gelecek demek, çocuklarımıza aydınlık, temiz bir dünya bırakmak demek.. İyi ki varsınız.

www.dunya.com

 

2 STK, 2 Başarılı Kadın Yönetici