Geleceğin kadın CEO´ları için başarı faktörleri

Geleceğin kadın CEO'ları için başarı faktörleri

57 kadın CEO hakkında çalışma yapan Korn Ferry, CEO olma yolundaki ortak başarı faktörlerini araştırdı.


İş hayatında cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi adına gerçekleştirilen araştırmayla kadın CEO’ların altı ana süreçte benzer süreçleri yaşadığı belirlendi. Geleceğin liderleri için en önemli tavsiye motivasyon ve cesaret.

Global İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Danışmanlık Şirketi Korn Ferry, kadın CEO’ların ortak başarı faktörlerini sıralayan araştırmasını tamamladı. Araştırmada yer alan 41’i Fortune 500 şirketi olmak üzere
16 büyük özel şirkette görev alan 57 kadın CEO’nun benzer süreçlerden geçerek zirveye ulaştıkları görüldü.
Araştırmaya katılan kadın CEO’ların geçmişlerine, kariyerlerine ve kilit öneme sahip kişisel özellikleriyle birlikte motivasyonnoktalarına odaklanıp bireysel görüşmelerle yapılan çalışma tamamlandı. İş hayatında cinsiyet eşitliği konusunu ve 2025 yılına kadar Fortune 500 şirketinde en az 100 kadın CEO’nun görev alması hakkında çalışmalar gerçekleştiren Rockefeller Vakfı da araştırmayı destekledi. 57 kadın CEO ile gerçekleştirilen araştırma ile kadın CEO’ların iş hayatında özellikle ekip çalışmasına büyük değer verdikleri ortaya çıktı.

Geleceğin kadın liderleri için başarı faktörleri araştırmasını değerlendiren Korn Ferry Türkiye Genel Müdürü Banu Beste Başol: “Araştırmamıza katılan kadın CEO’larının üçte ikisi yola “ben CEO olacağım” diye çıkmamış ve aslında kariyerlerine odaklanmaktansa işlerini iyi yapmaya ve kendilerini geliştirmeye odaklanmışlar. Başarının elbette ki tek bir formülü yok, ama başarılı kadınların pek çok ortak özellikleri var. Belirsizlik ortamlarında cesaretle hareket etmek, değişim yönetimi becerisi, işe olan tutku, takımın gücüne inanarak ekibini sahiplenmek, paylaşımcılık, amaçla motive olmak ve çalışkanlık hemen ön plana çıkıyor” dedi.

KADIN CEO’LAR AĞIRLIKLI OLARAK SAYISAL BİRİMLERDE GÖREV ALIYOR
Yapılan araştırma sonucunda kadın CEO’ların yüzde 40’ından fazlası bilim, teknoloji, mühendislik ya da matematik alanında akademik derecelerle iş hayatlarına başladıkları görülüyor. Bu oran sanat ve sosyal bilimlerde akademik derecesi bulunan kadın yöneticilerin yaklaşık iki katına eşdeğer. Bununla birlikte kadın CEO’ların farklı kariyer yaklaşımlarının olduğu görülüyor. Yöneticilerden bir kısmı engelleri aşıp aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek isterken diğerleri doğrudan büyüme odaklı yaklaşıyor ve yenilikçi çalışmalarla zirveye ulaşacağına inanıyor.

ÇALIŞMAYA KATILAN KADIN CEO’LAR ARASINDAKİ BENZER ALTI ÖZELLİK

Kadın CEO’lar zirveye ulaşmak için çok sıkı ve uzun süre çalışıyor
Kadın CEO’ların erkek meslektaşlarına oranla ortalama dört yaş daha büyükken yükselmek için farklı pozisyonlarda birçok şirkette görev aldıkları görüldü.

Hem bir amaca bağlı kalıp hem de işle ilgili sonuçları elde etme motivasyonuyla hareket ediyorlar 
Kadın yöneticilerin üçte ikisinden fazlası şirketlerinin toplum ve çalışanların hayatındafayda yaratması motivasyonu ile hareket ediyor.

Özgün niteliklere sahip olmak kadınların CEO’luğa giden yoldaki başarısını sağlıyor
Kadınların sahip olduğu cesaret, risk alma, dayanıklılık, atiklik ve kriz yönetim yetkinliklerionları tanımlayanözellikler arasında yer aldı.

Takım olarak hareket ediyorlar
Kadınlar, kendilerini ön plana çıkarmak yerine başkalarını takdir etme konusundaalçak gönüllü davranırken aynı zamanda çalışma arkadaşlarını cesaretlendirdikleri görüldü.

Potansiyeli olmasına rağmen, CEO olma iddiasında değiller
Çalışmaya katılan kadın yöneticilerden üçte ikisi, biri tarafından yönlendirilene kadarCEO olabileceği hakkında düşünmediklerive kişisel kariyerlerinden ziyade iş hedeflerine odaklandıkları ortaya çıktı.

Fen-Matematik ve finansal deneyimlerini zıplama tahtası olarak kullanıyorlar
Kadın CEO’ların yüzde 60 gibi büyük bir bölümü kariyerlerinin başında özellikle fen matematik ve finansal alanlarda uzmanlık edindiklerine yönelik çıktılar elde edildi.

Araştırmayı değerlendiren Korn Ferry Türkiye Genel Müdürü Banu Beste Başol; “Araştırma sırasında bizi en çok etkileyen bulgulardan biri de kadın CEO’ların “cesaret ve sürekli değişmekte olan bir ortamda hüküm süren belirsizliğin ve karmaşıklığın başarılı bir şekilde yönetilmesi” özelliklerinin günümüz yönetim kurullarının aramakta oldukları modern liderlerin özellikleriyle ne kadar uyumlu olduğunu görmemizdi. Rockefeller Vakfı’nın 100x25 girişimi gerçekten iddialı olmakla beraber, daha fazla kurumun kadın CEO’ların iş sonuçlarına pozitif etkisini deneyimlemesiyle beraber bu konuda adım atan kurum sayısının da artacağına inanıyoruz.”


fortuneturkey.com
Geleceğin kadın CEO´ları için başarı faktörleri