Tarih Satın Alınamaz


Anadolu’dan kaçırılan “Yıldız Avcısı” heykelciğinin satışı 1970 yılındaki UNESCO Sözleşmesine aykırıdır.
Dünyada kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösterilen 5000 yıllık erken tunç çağına ait 23 cm’lik kadın heykelin 14.471.500- USD ile satılması hukuksuzdur.
Ülkemizin sahip olduğu değerlerin yurtdışına kaçırılmasını ve iade edilmemesini protesto ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu satışın engellenmesi konusundaki girişimlerini destekliyoruz. Önümüzdeki itiraz sürecinde tüm sivil toplum kuruluşlarının bu konuda duyarlı ve taraf olmasını arzu ediyoruz.
Tarihi eserler insanlığın ortak hazinesidir ve ait oldukları ülkelerde sergilenmelidir. Dünyada açık hava müzesi olan ülkemizin bugüne kadar kaçırılmış olan eserlerin ülkemize iadesi için yapılması gereken girişimlere sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığının yanında olduğumuzu belirtiriz.
Arkeoloji Türk turizminin de en değerli hazinesidir. Yurtdışında ülkemizin tanıtılması konusundaki önemli kaynaklardan olan arkeolojinin her 20 km de bir antik kente sahip olan bölgemizin tanıtılmasında büyük bir öneme sahiptir.
 
Antalya Tanıtım Vakfı
Nizamettin ŞEN
 
Tarih Satın Alınamaz